Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Miras Hukuku Davaları

MİRAS HUKUKU DAVALARI

Miras hukuku , kişinin ölümü halinde mavarlığına dahil olan haklar ve borçların intikalini düzenleyen bir
hukuk dalıdır. Miras hukuku aynı zamanda kişinin ölmeden önce yapmış olduğu malvarlığına ilişkin
düzenlemeleri ve tasarrufları da kapsar.
Miras hukuku çok geniş bir alan olup başlıca ; miras ortaklığı,mirasçıların payları, mirasçılık sözleşmesi,
mirasçılık belgesi, mirasçılıktan çıkarma, mirasın reddi, mirasın hükmen reddi,miras işlemlerinde
ehliyet,terekenin tespiti, mirastan feragat, mirastan mal kaçırma, tenkis,muris muvazaası,
vasiyetname,saklı pay gibi davalar en çok karşılaşılan dava türleridir.
Miras hukuku davaları gerek usul gerekse sonuçları bakımından özellik arz ettiğinden bu konudaki
anlaşmazlıklarda uzman bir avukata danışılması gerekir. Miras hukuku alanında , miras davası
konusunda çalışan bir avukattan yardım alınmadan yapılan işlemlerden dolayı hak kaybına uğranması
muhtemeldir. Açılacak davanın zamanaşımı , görevli ve yetkili mahkemenin tayini, delillerin zamanında
ve eksiksiz sunulması , kesin sürelerin takibi büyük önem arzetmekte olup usuli eksiklikler nedeniyle haklı
davanın reddi sonucu dahi ortaya çıkabilir.
Bu tür davalar özel hükümlere tabi olup mutlaka miras hukuku alanında çalışan bir avukattan destek
alınmalıdır. Günsen&Kul Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında sizlere hukuki yardım ve destek
sunuyoruz.Bundan sonraki yazılarımızda yukarı bahsettiğimiz dava türlerini ayrı ayrı ele alacağız.

Başlıca etiket bulutu içerisinde yer alan hizmetleerimiz aşağıda listelenmektedir.

 • Miras hukuku davaları
 • Miras hukuku nedir
 • Miras hukuku davaları izmir
 • Miras davası zaman aşımı
 • Miras hukuku nedir
 • Miras hukuku 2019
 • Miras hukuku dava avukatı
 • Miras hukuku dava avukatı izmir
 • Miras hukuku davaları
 • Mirasçıların payları
 • Mal paylaşımı ve kaçırma ve muvazaa davaları
 • Miras davası
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • Terekenin tespiti davaları
 • Vasiyet

Yazan : Avukat Sami Günsen - Avukat Volkan Kul