Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Eş Durumu Ataması Yürütmeyi Durdurma Kararı Sonrası Ne Yapılmalı

02.05.2017 Tarihinde Türk Tabipler Birliği tarafından Danıştay 2. Dairesi 2016/14817 E. sayılı dosyası ile yönetmeliğin yürütmesinin durdurulduğuna dair haber yayınlanmıştır. Bu haber ile eşi özel sektörde çalışan doktorların da eş durumu ataması isteyebileceğine işaret edilmiştir.

Bu haberde her ne kadar karar metni görünmese de doktorlar açısından çok sevindirici bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Bu haber sonrası ne yapılamalıdır?

Daha önceden dava açmış olsalar da eş durumu ataması isteyen doktorlar yeni bir  atama nakil formu doldurup yeniden atama başvurusu yapmalıdırlar. Atama istek dilekçesinde aşağıdaki ve/veya benzer ifadeler kullanılabilir :

 " Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin yürütülmesi Danıştay 2. Dairesi'nin  2016/14817 E. sayılı dosyası ile  durdurulmuştur. Aile Bütünlüğü'nün korunmasına dair Anayasa'nın 41. Maddesi ve söz konusu Mahkeme Kararı da uyarınca eş durumu atamanın kabulüne karar verilmesini arz ederim."

 Daha önce iki defa yaşanan yönetmelik yürütme durdurma süreçlerinde nakil-atama formunu elden Ankara'ya teslim eden doktorlarımızın 3-4 gün içinde sistemde eşlerinin yanlarına ataması yapılmıştır. Bu sefer de paralel bir uygulama beklenmekle, sonuç için hızlıca başvuruların yapılmasını tavsiye ediyoruz.