Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

izmir avukat bürosu - eş atama

73 Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Hakkında

73. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA


Bilindiği üzere 30.09.2016 Sonrasında Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrasında eş durumu atama istemleri Bakanlıkça reddedilmektedir.

Yaşanan süreci ikiye ayırıp durumu tespit etmek gerekirse;

1- Eşi kamuda çalışan doktorların eş durumu istemleri kuralsız şekilde kabul edilmekte veya reddedilmektedir. Tecrübe ile sabittir ki, karı-koca doktor (ihtisas branşları aynı) , aynı grup (C-D grubu) olan iki doktorumuzdan birinin atama istemi kabul edilmişken bir diğerinin istemi reddedilmiştir. Dikkat edilmesi gereken husus, bu kabul ve ret işlemlerinin aynı Devlet Hizmet Yükümlüğü döneminde olmasıdır!

2- Eşi özel sektörde çalışan doktorların eş durumu atama istemleri dönem dönem kabul edilmiştir. Bu kabul dönemleri Danıştay tarafından verilen yönetmeliğinin yürütülmesinin durdurulması dönemlerindedir. Yönetmelikte değişikliğe giden bakanlık artık eşi özel sektörde çalışan doktorlarımızın başvurusunu reddetme yolunu tercih etmektedir.

Eş durumu ataması reddedilen doktorlarımız tarafından açılan davalarda yargı birliği henüz sağlanamamıştır. Sosyal medyada 72. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü sonrası açılan davda yürütmeyi durdurma kararı alındığını görmekteyiz. Yine tarafımca bizzat yürütülen bir davada, 02/02/2017 Tarihinde eşi özel sektörde çalışan doktor için davanın kabulü kararı aldık. Yani yönetmelik değişikliği sonrası da idare mahkemesinde kabul edilen davalar bulunmaktadır. (Dava 2015 yılı ekim ayında açılmıştır)

Eşi doktor olan bir hukukçu olarak tüm doktor arkadaşlara tavsiyem; şansınız %1 dahi olsa , eş durumu ataması talebinin reddi halinde dava açmalarıdır. Açılacak davalarda olumlu sonuç alma ihtimalini göz ardı etmemelidirler. Dava açmanın hukuki ve cezai anlamda hiçbir riski yoktur; en fazla davanın açılması ve kaybedilmesi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücreti riski doğacaktır. Bu risk küçük bir maddi külfet ile sınırlıdır.

Bu süreçte, açılan davaların reddi halinde, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Mahkemesi nezdinde başvurularda bulunularak , eş durumu atama konusundaki zulme son vermek için çalışmalarımız sürecektir.

Kaydet