Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Boşanma Davası Genel Bilgilendirme

Boşanma Davası

Boşanma süreçleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

Günümüzde, internet, akıllı telefonlar, mobil siteler derken neredeyse artık her avukatın bir
internet sitesi oldu. Avukatlar için bu internet siteleri ilk açıldıgında sadece av.tr uzantılı
olabiliyordu. Bu bağlamda bizlerin de sitesi www.gunsenkul.av.tr idi. Sonra bu yasaklama da
ortadan kalktı ve avukatlar her uzantı ile internet sitesi sahibi olabilmektedirler.
İnternet sitemizdeki ve mobil sitedmizdeki iletişim bilgilerimizden bizlere, gerek elektronik posta,
gerek sabit numara ve gsm, gerekse whatsapp le iletişim sağlayabilmek mümkündür. Bu iletişim
kolaylığı bazı kavram kargaşalarına , sıkça sorulan sorulara veye yanlış anlaşılmalara yol
açabilmektedir.
Tarafımızda çokça gelen sorulara cevap vermek, iş sahiplerini bir derece de olsa
aydınlatabilmek için bu yazı tarafımızca kaleme alınmıştır.
Soru : Boşanma avukatı mısınız?
Öncelikle avukat olarak her davayı takip etme hakkımız bulunmaktadır. Boşanma avukatı, miras
avukatı gibi bir kavram sistemimizde teorik olarak yoktur. Hukukumuzda uzmanlaşma yoktur.
Buna karşın avukatlar süreçte belirli davaları alıp yürüterek kendilerini fiili olarak çalışma alanları
belirleyebilmektedirler. Yani biz boşanma avukatı olarak kendimizi nitelendiremeyiz ancak
ağırlıklı olarak boşanma davalarına bakıyoruz diyebiliriz.
Soru : Boşanma davası ne kadar sürer?
Bir davanın ne kadar süreceği tamamen davanın işleyişine, koşullarına bağladır. Dava
açılmadan süre öngörmek mümkün değildir. Boşanma davalarında ilk derece yargılaması için 1
yıl gibi bir süre ortalama olarak düşünülebilir.
Soru : Boşanma dilekçesi örneği paylaşabilir misiniz?
Dava dilekçesi örneği paylaşmak mümkün değildir. Boşanma nedenleri, buna bağlı belirlenecek
dava nedeni ve konusu, maddi talepler çok önemlidir. Şablon olarak bir dava dilekçesi örneği
belirlemek ileride birçok hak kaybına neden olabilir.
Soru : Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?
Evlilik tarihi 2002 ve sonrası is eve taraflar mal rejimine dair bir seçim yapmamışlarsa, ana kural
evlilik birliği içerisinde edinilen tüm mal varlığının eşler arasında eşit bölüşülmesidir.
Soru : İzmir en iyi boşanma avukatı yazdım, siz çıktınız doğru mudur?
Google ve diğer arama motorlarının nasıl listeleme yaptığı tarafımızca bilinmektedir. Bu
bağlamda izmir en iyi boşanma avukatı olduğumuz veya bu yönde bir iddiamız da
bulunmamaktadır. Bizler sadece tüm meslektaşlarımız gibi görevimizi layıkıyla yapmaya
çalışan avukatlarız.

Soru : Boşanma sonrası velayet kimde kalır?
Boşanma davalarında mahkemelerce velayet ile ilgili karar verilirken temel ilke çocuğun
menfaatini gözetmektedir. Örneğin 4 yaşında bir çocuk, anne ilgi ve sevgisine muhtaçtır bu
nedenle prensip olarak velayet anneye veirlecektir.
Soru : Boşanma davası açma masrafları?
Boşanma davası için dosya masrafları dosyanın mahiuyetine göre değişmektedir . 2019 yılı için
ortalala 400-TL civarındadır.
Soru : Avukat ücretsiz danışma ve sanal avukata soru sorma mümkün müdür?
Sanal avukat ve ücretsiz soru sormaya dair ekran görüntüleri bize de iletildi. İşleyiş nasıldır veya
karşınızda gerçek bir avukat var mıdır bilemiyoruz. Bizler hala eski usul, iletişim kurup yüzyüze
konuyu değerlendirme taraftarıyız.

Gayrimenkul hukuku - Kamulaştırma nasıl olur ?

Gayrimenkul hukuku, kamulaştırma hukuku , kamulaştırma davası ile ilgili olarak kamulaştırma nasıl olur?

Kamulaştırma işlemine karşı dava açmak mümkün müdür?

Sorularıyla sıkça karşılaşmaktayız;
Kamulaştırma işlemi; kamu yararı gerekleri karşısında idarece gerçekleştirilen bir işlemdir.
İdarenin kamulaştırma yaparken ilk aşamada satın alma usulüne başvurması gerekir. İdare, kamulaştırma
işlemi ile ilgili olarak kamu yararı kararı alır. Kamulaştırma işleminin özü ; kamu yararını
gerçekleştirmektir. Daha sonra idare, bünyesinde oluşturduğu kurul vasıtasıyla kamulaştırma konusu
taşınmaz ile ilgili kıymet takdiri yapmak yoluna gider. Bu kurulca yapılan kıymet takdiri konusunda ayrıca
pazarlık usulü işletilir.
Yapılan bu işlemlerin akabinde taşınmazın sahip/sahiplerine bildirim yapılması gerekir. Bildirimin
içeriğinde on beş gün içinde uzlaşma çağrısı mevcuttur.
Taşınmazın sahipleri ile anlaşılması halinde dava yoluna gidilmeksizin idare tarafından ödeme
yapılır ve taşınmaz maliki tapuda gerekli işlemleri yapar. Ancak bu aşamada anlaşma olmaz ise idare
dava yoluna gidecektir.İdarece açılacak kamulaştırma davasının takibi önemlidir. Aksi halde taşınmaz
malikleri için aleyhe durumlar çıkar. Gerek taşınmazın değerinin düşük çıkması , gerek yargılama
sırasında ortaya çıkacak yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda sorun yaşamamak için dava
takibi büyük önem arz eder.Yine kamulaştırma işlemine karşı süresi içinde iptal davası açılma ise
kamulaştırma işlemi kesinleşir.
Tüm bu hususlar gözönüne alındığında; özellikle kamulaştırma hukuku , kamulaştırma davaları
konusunda yetkin bir avukatla çalışılması kamulaştırma sürecinin tamamının özenle takibi ilerde çıkması
muhtemel sorunları önlemek için son derece gereklidir.

 

 

 

Miras Hukuku Davaları

MİRAS HUKUKU DAVALARI

Miras hukuku , kişinin ölümü halinde mavarlığına dahil olan haklar ve borçların intikalini düzenleyen bir
hukuk dalıdır. Miras hukuku aynı zamanda kişinin ölmeden önce yapmış olduğu malvarlığına ilişkin
düzenlemeleri ve tasarrufları da kapsar.
Miras hukuku çok geniş bir alan olup başlıca ; miras ortaklığı,mirasçıların payları, mirasçılık sözleşmesi,
mirasçılık belgesi, mirasçılıktan çıkarma, mirasın reddi, mirasın hükmen reddi,miras işlemlerinde
ehliyet,terekenin tespiti, mirastan feragat, mirastan mal kaçırma, tenkis,muris muvazaası,
vasiyetname,saklı pay gibi davalar en çok karşılaşılan dava türleridir.
Miras hukuku davaları gerek usul gerekse sonuçları bakımından özellik arz ettiğinden bu konudaki
anlaşmazlıklarda uzman bir avukata danışılması gerekir. Miras hukuku alanında , miras davası
konusunda çalışan bir avukattan yardım alınmadan yapılan işlemlerden dolayı hak kaybına uğranması
muhtemeldir. Açılacak davanın zamanaşımı , görevli ve yetkili mahkemenin tayini, delillerin zamanında
ve eksiksiz sunulması , kesin sürelerin takibi büyük önem arzetmekte olup usuli eksiklikler nedeniyle haklı
davanın reddi sonucu dahi ortaya çıkabilir.
Bu tür davalar özel hükümlere tabi olup mutlaka miras hukuku alanında çalışan bir avukattan destek
alınmalıdır. Günsen&Kul Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında sizlere hukuki yardım ve destek
sunuyoruz.Bundan sonraki yazılarımızda yukarı bahsettiğimiz dava türlerini ayrı ayrı ele alacağız.

Başlıca etiket bulutu içerisinde yer alan hizmetleerimiz aşağıda listelenmektedir.

 • Miras hukuku davaları
 • Miras hukuku nedir
 • Miras hukuku davaları izmir
 • Miras davası zaman aşımı
 • Miras hukuku nedir
 • Miras hukuku 2019
 • Miras hukuku dava avukatı
 • Miras hukuku dava avukatı izmir
 • Miras hukuku davaları
 • Mirasçıların payları
 • Mal paylaşımı ve kaçırma ve muvazaa davaları
 • Miras davası
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • Terekenin tespiti davaları
 • Vasiyet

Yazan : Avukat Sami Günsen - Avukat Volkan Kul

İş Davası Genel Süreçleri

İş Akdi ,Haklı Fesih

İş akti, haklı nedenle feshedilen bir işçi kıdem tazminatı talep edemez. Ancak işçilik alacakları,  kıdem ve ihbar tazminatından farklı bir nitelik arz eder. İşçinin ödenmeyen aylık ücreti, kullanmadığı yıllık izin ücreti, kendisine ödenmeyen fazla mesai ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti için dava açma hakkı her zaman mevcuttur. İşçilik alacaklarının tahsili için öncelikle arabulucuya , arabulucu vasıtasıyla çözüm bulunmaması halinde ise  vakit geçirmeksizin dava yoluna gitmek gerekir. Özellikle son dönemde işveren şirketlerin sıkça iflas, iflas erteleme, konkordato ilan etme yoluna gittiği gözönüne alındığında vakit geçirmeden iş hukuku konusunda yetkin bir avukattan destek alınması ve dava açılması gerekir.

Ücret Alacağı Davası,Fazla Mesai Ücret Davası


Ücret alacağı davası , fazla mesai ücret davası, yıllık izin ücret davası, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı (UBGT )Davası vs. işçilik alacaklarına ilişkin davalar için iş kanununda zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Bu sürelere dikkate etmeden dava açılması halinde davanın reddi söz konusu olacağı gibi davanın reddi nedeniyle dava harç ve masrafları ile karşı vekalet ücreti ödemek durumunda kalınabilir.

Ücret Alacağı Davası Zamanaşımı


Örneğin işçilik ücret alacağı davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçilik ücretine ilişkin zamanaşımı ücretin tahakkuk tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

 Fazla mesai ücret davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Fazla çalışma ücretine ilişkin zamanaşımı ücretin tahakkuk tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname tarihinden yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

Dini ve ulusal bayram alacağı davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçilik ücretine ilişkin zamanaşımı iş aktinin fesih tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

Hafta tatili alacağı davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçilik ücretine ilişkin zamanaşımı iş aktinin fesih tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

Tüketici Yasasında Önemli Değişiklik

Tüketici Yasasında Önemli Değişiklik

TBMM Genel Kurulunda 07.12.2017 tarihinde  kabul edilen torba yasa teklifine kadar İl Tüketici Hakem Heyetleri 3.610 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin parasal sınırları 2.400 TL' altındaki meblağlardaki uyuşmazlıkları inceleme yetkisine sahipti.Torba yasa teklifinin kabulü ve onayı ile bu sınır 6.000-TL'ye yükseltildi.

Bu durumda artık tüketici 6.000-TL'ye kadar olan uyuşmazlıklar için heyete başvurma hakkına sahip oldu. Parasal sınırın yükseltilmesi ile tüketici; bilgisayar , telefon, tablet gibi pahalı teknolojik mallar ile ilgili sorunlar için heyete başvurabilecek ve daha çabuk şekilde sonuç alabilecektir.

Ancak düzenlemenin tüketici aleyhine olan bir tarafı da vardır. Yapılan değişiklik ile telefon, elektrik, su şirketleri ve bankalar, 6 bin liranın altındaki alacakları için yargı kararı almaya gerek duymadan icra yoluna başvurabilecektir. Bu durumda tüketici yasal süre içinde itiraz etmez yada itiraz etmeyi ihmal ederse alacak kesinleşecek akabinde masraf , vekalet ücreti vs. giderler eklenerek asıl alacak çok daha yüksek şekilde tüketiciden tahsil edilecektir.

Taşeron İşçilere Kadro Verilecek Mi?

Taşeron İşçilere Kadro Verilecek Mi?

Başbakan Binali Yıldırım taşeron işçilerle ilgili olarak “O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bu konuyla ilgili “Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama Sayın Başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Ancak diğer yandan kamu kurumlarına genelge gönderilerek taşeron işçiler ile 3 yıllık sözleşme imzalanması yönünde talimat verildiği ve bunun taşeron işçiliğin kaldırılmayacağı manasına geldiği de iddia edilmektedir.

Yeni Ofisimize Taşındık.

Yeni ofisimize taşındık, Adres bilgileri ve harita için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

IMG-
IMG-
IMG-
IMG-
IMG-
IMG-
IMG-
IMG-

Emeklilik Şartlarında Değişiklik

Emeklilik Şartlarında Değişiklik

Fiili hizmet süresi zammında değişiklik yapıldı, tehlikeli mesleklerde çalışanların erken emeklilik süreleri değişti.

Ağır işlerde çalışan sigortalıların, diğer çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet süresi zammı da bu mesleklere yönelik yapılan bir düzenleme. Bu düzenleme kapsamında da ağır ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar, her bir yıl için emekliliklerine ekstra süre kazandılar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 Kasım tarihinde bir duyuru yayınlayarak, fiili hizmet süresi zammından yararlanacak çalışanların gün sayılarına sınırlama getirdi. Buna göre; ulusal bayram günleri ile genel tatil günleri, yıllık izin, ücretsiz-ücretli izin, eğitim, kurs süreleri artık fiili hizmet süresi içinde sayılmayacak ve her ay için fiili hizmet süresi 26 gün üzerinden hesaplanacak ki, bu da yıllık 312 gün anlamına geliyor. Daha açık bir anlatımla, fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan çalışanların yıllık çalışma günleri 312 gün üzerinden hesaplanacak. İşverenler de bu süreyi aylık 30 güne, yıllık da 360 güne tamamlamak için başka belgeler ibraz etmek zorunda kalacak. Peki, bu ne anlama geliyor? Cam, çimento, demir-çelik fabrikasında çalışanlar ya da gazeteciler artık hafta tatillerinde, yıllık izinlerinde yıpranma payından yararlanamayacak.

Eş Durumu Ataması Yürütmeyi Durdurma Kararı Sonrası Ne Yapılmalı

02.05.2017 Tarihinde Türk Tabipler Birliği tarafından Danıştay 2. Dairesi 2016/14817 E. sayılı dosyası ile yönetmeliğin yürütmesinin durdurulduğuna dair haber yayınlanmıştır. Bu haber ile eşi özel sektörde çalışan doktorların da eş durumu ataması isteyebileceğine işaret edilmiştir.

Bu haberde her ne kadar karar metni görünmese de doktorlar açısından çok sevindirici bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Bu haber sonrası ne yapılamalıdır?

Daha önceden dava açmış olsalar da eş durumu ataması isteyen doktorlar yeni bir  atama nakil formu doldurup yeniden atama başvurusu yapmalıdırlar. Atama istek dilekçesinde aşağıdaki ve/veya benzer ifadeler kullanılabilir :

 " Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin yürütülmesi Danıştay 2. Dairesi'nin  2016/14817 E. sayılı dosyası ile  durdurulmuştur. Aile Bütünlüğü'nün korunmasına dair Anayasa'nın 41. Maddesi ve söz konusu Mahkeme Kararı da uyarınca eş durumu atamanın kabulüne karar verilmesini arz ederim."

 Daha önce iki defa yaşanan yönetmelik yürütme durdurma süreçlerinde nakil-atama formunu elden Ankara'ya teslim eden doktorlarımızın 3-4 gün içinde sistemde eşlerinin yanlarına ataması yapılmıştır. Bu sefer de paralel bir uygulama beklenmekle, sonuç için hızlıca başvuruların yapılmasını tavsiye ediyoruz.
izmir avukat bürosu - eş atama

73 Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Hakkında

73. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA


Bilindiği üzere 30.09.2016 Sonrasında Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrasında eş durumu atama istemleri Bakanlıkça reddedilmektedir.

DENEME

 • 1
 • 2