Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Gayrimenkul hukuku - Kamulaştırma nasıl olur ?

Gayrimenkul hukuku, kamulaştırma hukuku , kamulaştırma davası ile ilgili olarak kamulaştırma nasıl olur?

Kamulaştırma işlemine karşı dava açmak mümkün müdür?

Sorularıyla sıkça karşılaşmaktayız;
Kamulaştırma işlemi; kamu yararı gerekleri karşısında idarece gerçekleştirilen bir işlemdir.
İdarenin kamulaştırma yaparken ilk aşamada satın alma usulüne başvurması gerekir. İdare, kamulaştırma
işlemi ile ilgili olarak kamu yararı kararı alır. Kamulaştırma işleminin özü ; kamu yararını
gerçekleştirmektir. Daha sonra idare, bünyesinde oluşturduğu kurul vasıtasıyla kamulaştırma konusu
taşınmaz ile ilgili kıymet takdiri yapmak yoluna gider. Bu kurulca yapılan kıymet takdiri konusunda ayrıca
pazarlık usulü işletilir.
Yapılan bu işlemlerin akabinde taşınmazın sahip/sahiplerine bildirim yapılması gerekir. Bildirimin
içeriğinde on beş gün içinde uzlaşma çağrısı mevcuttur.
Taşınmazın sahipleri ile anlaşılması halinde dava yoluna gidilmeksizin idare tarafından ödeme
yapılır ve taşınmaz maliki tapuda gerekli işlemleri yapar. Ancak bu aşamada anlaşma olmaz ise idare
dava yoluna gidecektir.İdarece açılacak kamulaştırma davasının takibi önemlidir. Aksi halde taşınmaz
malikleri için aleyhe durumlar çıkar. Gerek taşınmazın değerinin düşük çıkması , gerek yargılama
sırasında ortaya çıkacak yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda sorun yaşamamak için dava
takibi büyük önem arz eder.Yine kamulaştırma işlemine karşı süresi içinde iptal davası açılma ise
kamulaştırma işlemi kesinleşir.
Tüm bu hususlar gözönüne alındığında; özellikle kamulaştırma hukuku , kamulaştırma davaları
konusunda yetkin bir avukatla çalışılması kamulaştırma sürecinin tamamının özenle takibi ilerde çıkması
muhtemel sorunları önlemek için son derece gereklidir.