Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Günsen&Kul Hukuk Bürosu tüm ticari işletmelere Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda hizmet sunmaktadır. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara danışmanlık yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Yine Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır. Bu bağlamda şirketler ve ticaret hukukuna hizmetlerimiz:

*Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı

*Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu

*Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

*Sermaye Artırımları ve İndirimleri

*Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi

*Taşınmaz kiralanması, satın alınması

*Şirket alım ve satımları

*Genel kurul toplantıları yapılması

*Şirketler hukuku bağlamında tüzel kişi şirketlere "Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz" de bulunmaktadır. Ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillere destek olunmaktadır. Hukuk Büromuz müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.