Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

Tazminat Hukuku

Tazminat davaları özü itibariyle zarara uğrayan, mağdur olan kişinin zararının giderilmesini dava yoluyla talep etmesidir. Kişinin uğradığı zarar yaşanan olaya göre maddi zarar, manevi zarar veya hem maddi hem manevi zarar olabilir. Kişinin uğradığı zarar maddi yani bedeli para ile ölçülebilen bir zarar ise “maddi tazminat davası” açılır. Kişinin uğradığı zarar manevi yani bedeli para ile ölçülemeyen bir zarar ise “manevi tazminat davası” açılır. Meydana gelen olaydan dolayı kişi hem maddi hem manevi zarar görmüş ise maddi ve manevi tazminat beraber istenebilir; maddi ve manevi tazminat davalarının birlikte açılmasında hukuki bir engel yoktur.

Tazminat istemli davalar hukuk sistemimizde farklı hukuk dallarında ve farklı kanunlarda dağınık olarak düzenlenmiştir. Ülkemizde sık görülen başlıca tazminat davaları :

*Boşanmada Maddi Tazminat Davası

*Boşanmada Manevi Tazminat Davası

*Nişanın Atılması Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası

*Kıdem-İhbar Tazminatı Davası

*İş Kazası Sonrası Tazminat Davası

*Haksız Tutuklanma Tazminat Davası

*Ölümlü, Yaralamalı ve/veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tazminat Davası

*Tıbbi Hata (Malpraktis) Tazminat Davası

*Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası

*Yaralama Nedeniyle Tazminat Davası