Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Sağlık Hukuku Malpraktis Avukatları

Malpraktis İddiası Karşısında Ne Yapılmalıdır?

Doktorların kabusu olan malpraktis iddiası ile yapılan başvuru ve şikayetlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu şikayetlerin ciddi olup olmadığı bile değerlendirilmeden doktorlar hakkında çok yıpratıcı olan idari soruşturma ve hukuki/cezai dava süreçleri başlatılmaktadır. Malpraktis iddiası ile ilgili başlatılan şikayetler öğrenildiğinde ne yapılmalıdır?

1. İddiada bulunulan vaka ile ilgili tüm epikiriz, hasta dosyası, tahlil, tetkik; kısacası hastaya dair ne yapıldıysa eksiksiz bir sıralama ile dosya haline getirilmelidir. Hasta ile ilgili yapılan ancak yazılı olmayan ne varsa yazılı hale getirilmelidir. Böylece ileride yapılan işlemlerin ispatı noktasında sıkıntı yaşanmamalıdır.

2. İddia malpraktis midir yoksa komplikasyon mudur? Bu durum tespit edilmelidir. Uygulamada en sık rastlanan ayrım budur. Doktorun teşhis/tedavi/girişim sırasında uyguladığı yöntemlerde tıbbi uygulama hatası var mıdır yok mudur? Doktor tıbbi literatüre göre yapılması gerekenleri yaptıysa ama yine de böyle bir sonuç ortaya çıktıysa artık süreci doğru yönetmek zorundadır.

3. Cezai/hukuki veya anlamda malpraktis iddiasını değerlendirecek makamlar tıp bilgisinden yoksundur. Bu nedenle olayı anlamakta, yapılanları değerlendirmekte bilirkişilerden destek alacaklardır. Malpraktis değil de komplikasyon varsa; ilgili doktor aşağıdaki adımları izlemelidir:

A- Tıp bilimi gereği yapılması gerekenler nelerdir, yapılıp yapılmadığı kronolojik olarak sıralamalıdır. Yapılması gereken her şey yapılmasına rağmen böyle bir durumun ortaya çıkabileceği ortaya koymalıdır.

B- Uzmanlık dernekleri, guideline taramaları ile bilimsel olarak yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı açıklanmaya çalışılmalıdır.

C-Yukarıdaki A ve B maddesi gereğince yapılan açıklamalar, mümkünse Üniversite Hastaneleri'nde görevli profesör ve doçentlerden alınacak bilimsel mütalaalar ile desteklenmelidir. Mütalaa hazırlanırken olanak varsa bir adli tıp uzmanı da sürece dahil edilmelidir. Bu mütalaa hukuk uygulayıcılarının (hakim/savcı/avukat) anlayacakları basit , yalın anlaşılır bir Türkçe ile hazırlanmalıdır.

4. Malpraktis-komplikasyon ayrımı netleştirildikten sonra hastaya, teşhiş/tedavi/girişim öncesi aydınlatma yapıldığı (aydınlatılmış onam) doktor tarafından ispatlanırsa malpraktis iddia süreci sorunsuz atlatılmış olacaktır.