Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

Miras Hukuku

-Vasiyetname düzenlemek için temyiz kudretine sahip olmak ve 15 yaşını ikmal etmiş olmak zorunlu şartlardır.

-Vasiyetname düzenlemek şahsa sıkı sıkıya bağlı hak olup, bu hak ancak  mirasbırakanın kendisi tarafından kullanabilir.Öyle ki; avukata vasiyetname düzenleme yetkisi verilemez.

-Mirasbırakan vasiyet yoluyla ;vakıf kurabilmesi, belli bir mal bırakması,mirasçı ataması, miras paylaşımına ilişkin talimat vermesi vs. mümkündür.

-Vasiyetnamenin şekil yada esas bakımından usul ve yasaya aykırı olması halinde vasiyetnamenin iptali söz konusu olabilir.

 

- Tenkis davası ,saklı pay sahibi mirasçıların , miras bırakanın tasarruf hakkına sahip olduğu miktarı aşan tasarrufları için açtığı bir dava türüdür.

- Tereke, terekenin tasarruf edilebilecek kısmı ve saklı paylar murisin,ölüm tarihindeki durumuna göre hesaplanır.

- Tenkis davası; saklı paylı mirasçının saklı payının zedelendiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halükarda mirasın açıldığı tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

- Saklı pay sahibi mirasçının ölümü halinde , onun mirasçısı da tenkis davasını açabilir.

- Tenkis davasında yetkili mahkeme, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

- Lehine tasarrufta bulunulan kişi, bu tasarrufun saklı pay sahibi mirasçıların haklarına zarar verdiğini bilmesi durumunda kazanımlarının tümünü iade etmek durumunda kalır.

- Lehine tenkise tabi tasarruf yapılmış olan kişinin iyiniyetli olup olmaması sonuca etki eder.