Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Miras Hukuku Avukatları

* Mirasçılık Belgesi ; ölen kişinin , mirasçılarını ve miras payı oranlarını gösteren resmi bir belgedir.

* Mirasçılardan her biri veraset ilamı isteminde bulunabilir.

* Halihazırda ölüm belgesi noterlikten alınabilmektedir. Ancak yabancılık unsuru yada kayıtlarda eksikilik sebebiyle yargılama gerektiren durumlarda noterlikçe bu belge verilmez.

* Veraset ilamı , murisin nüfus kaydının bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden yada herhangi bir sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı dilekçesi ile alınabilir.

* Veraset ilamı sebebiyle hak kaybına uğrayanlar yada başvuru sahipleri ilgili mahkemeye itirazda bulunabilirler.

 

-Mirastan feragat sözleşmesinin tarafları mirasbırakan ile ilerde mirasçı olacak olan şahıstır.

-Mirasçı , miras hakkından kısmen yada tamamen vazgeçebilir.

-Mirastan feragat halinde mirasçılık sıfatının kaybı söz konusu olur.

-Mirastan feragat akdi ivazlı yahut ivazsız olabilir. Mirastan feragatın ivaz karşılığı olup olmaması , feragat edenin mirasçıları için önem arz eder.

-Mirastan feragat akdi resmi şekle tabidir.

-Mirastan feragat sözleşmesinin şekli ile ilgili Yargıtay kararında;