Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi ve İsim Değiştirme Davası:

*Nüfus kayıtlarında değişiklik yapmak veya isim değiştirmek isteyen kişi bunu bir dava açarak yapmalıdır.

*İsim değişikliği istenmesi için mutlaka haklı bir neden olmalıdır. Bu nedenin haklılığını değişiklik isteyen kişi ispatlamalıdır.

*İsmini değiştirmek isteyen kişi dava açarken reşit değilse dava veli/vasi tarafından açılmalıdır. Burada yine haklı gerekçe bulunmalıdır.

*İsim değişikliği davalarında en çok öne sürülen istekler:

a. Çift isim varsa birisinin kaldırılması talebi

b. Çift isimden birinin eskimiş (anneanne, babaanne ismi vb. olması nedeniyle) değişiklik veya kaldırılma istemi

c. İsmin komik veya hoş olmayan durumlara neden olması: mesela kişinin isminin çakal olması gibi

d. Kişinin göbek adı denilen nüfus cüzdanında geçmeyen isminin çok yaygın kullanılması ile nüfustaki isminin önüne geçmesi

 

Yaş Küçültme Büyütme Davaları :

*Ülkemizde nüfus kayıtlarında değişiklik yapılabilmesi için mutlaka bir dava açılması ve karar alınması gerekir.

*Kişi 10 Ekim tarihinde doğmuş ve yanlışlıkla 10 Eylül yazılmışsa, bu ve benzeri durumlar ancak mahkeme kararı ile düzeltilebilir.

*Doğum tarihi değişiklikleri, ay veya gün olarak düzeltme yine aynı şekilde haklılığın ispatı halinde mahkeme kararı ile yapılabilir.

*Yaş küçültme veya büyütme taleplerinde haklı sebepler gösterilmek ve ispat edilmek kaydıyla mahkeme kararıyla yapılabileceği aşikârdır.

*Burada yaş küçültme-büyültme davalarında  hastane doğumu varsa aksinin ispatı mümkün olmadığı için böyle bir davanın açılsa da kazanılma şansının olmadığı belirtmek gerekir.

*Hastane doğumu olmasa dahi diğer kayıtlarla tutarsız talepler kabul edilemez. Örneğin kişi 1980 doğumluysa ve ben aslında 1985 doğumluyum diyorsa, kişinin ilkokula başlangıç tarihi mahkemece yazılı olarak okuduğu okulundan sorulur ve 1987 yılında ilkokula başladığına dair cevap yazısı gelirse artık iki yaşında bir çocuğun okula başlamasının imkansız olması nedeniyle açılmış dava reddedilir.