Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Boşanma Avukatı - İzmir Boşanma Avukatı

Boşanma süreci ile ilgili olarak ofisimizde boşanma kararının alınması öncesi ve sonrası hukuki danışma ve destek verilmektedir. Boşanma ile ilgili destek verdiğimiz alanlar; anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması anlaşmalı boşanma davası yürütümü, çekişmeli boşanma davası, nafaka ve velayet davaları, maddi-manevi tazminat davaları, boşanmada mal paylaşımı vb. alanlardır.

"Boşanma davası avukatı (aile hukuku avukatı)", anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi, gibi aile hukuku alanına giren konularda uzmanlığı ve tecrübesi bulunan avukattır.

Anlaşmalı Boşanma Davası :
En hızlı boşanma yolu ?
En hızlı boşanma yolu tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam olarak uzlaştıkları anlaşmalı boşanma davalarıdır.
*Eşlerin en az 1 sene evli kaldıktan sonra anlaşarak boşanmak istemesi halinde izlenecek hukuki yoldur.

*Anlaşmalı boşanma davası eşlerin manevi anlamda en az zarar gördükleri boşanma türüdür.

*Anlaşmalı boşanma davasında taraflar her konuda anlaşmakla yükümlüdür, eşler bir hususta dahi anlaşamazlarsa dava çekişmeli boşanma davası olarak yürür. Örneğin taraflar ev eşyasının bölüşümü hususunda anlaşmış ancak sadece çamaşır makinesinin kimde kalacağı hususunda anlaşamamış olsala dahi anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

*Anlaşmalı boşanma davası ile birlikte tarafların bir boşanma protokolü sunmaları davanın seyrini kolaylaştırmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü :

*Taraflar anlaşmalı boşanma davası açmadan önce; ya da devam eden çekişmeli boşanma davasında bir boşanma protokolü hazırlayarak dosyaya sunabilirler.

*Hazırlanan bu protokol taraflarca imzalanmış  olmalıdırlar.

*Tarafların protokolü imzalamaları anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için yeterli değildir, taraflar mahkemede hakim karşısında , imzaların kendilerine ait olduklarını ve boşanma iradelerini açıklamalıdırlar.

*Hakim tarafların hazırladıkları protokol doğrultusunda  boşanmaya karar verir.

*Boşanmanın kamu düzenini de ilgilendiren  velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması gibi konularda hakim protokolde değişiklikler yapabilir.

*Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar nafaka, tazminat, ziynet eşyası, mal paylaşımı gibi konularda serbestçe düzenleme yapabilir. Hakim bu konularda müdahalede bulunmaz. Daha basit anlatımla, 300-TL nafaka azmış yükseltelim diyemez. Taraflar serbest iradeleri ile protokol düzenler.

*Taraflar protokolde bulunması gereken ve uzlaşmaları gereken herhangi bir konuda anlaşamazlarsa, dava çekişmeli boşanma olarak görülmeye devam eder.

Çekişmeli Boşanma Davası :

*Eşlerden biri dilediği zaman evlilik bir gün önce akdedilmiş olsa dahi çekişmeli boşanma davası açabilir. Çekişmeli boşanma davası açmak bir şarta veya süreye bağlı değildir.

* Çekişmeli boşanma davası için kanunda sayılan mutlak boşanma nedenleri vardır

1. Zina : Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

2. Hayata Kast, Pek Fena Muamele :Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

3. Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme :Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir

4. Terk :Eşlerden biri evi terk ederse, terk edilen eş boşanma davası açabilir.

5. Akıl Hastalığı :Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, diğer eş boşanma davası açabilir.

*Mutlak Boşanma nedenleri dışında nisbi boşanma nedeni olarak da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ya da halk arasında yaygın kullanılışı ile "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle de boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davası Velayet:

*Boşanma davası ile birlikte, istem halinde eşlerden birine çocuğun velayeti tedbir ara kararı ile verilir. Boşanma davası sonuçlanınca da mahkeme kararı ile velayet hakkı anne veya babaya tanınır.

*Velayet kararı verilirken eşlerin arasındaki geçimsizlik nedenleri tartışılmaz, çocuğun menfaatleri ve yararı gözetilir. Örneğin 1 yaşında bir çocuk ana kuzusudur ve engel bir durum (uyuşturu madde bağımlılığı, akıl hastalığı vb.) velayet anneye verilir.

*Velayet hakkı kendisine verilmeyen eş için mahkemece çocuk/çocuklar ile kişisel ilişki kurulması hakkında da karar verilir. Mahkemenin belirlediği gün ve saatlerde çocuğunu/çocuklarını görebilir.

Boşanma Davası Nafaka :

*İhtiyaç içerisinde olan eş kendisi ve bakmakla olduğu müşterek çocuklar için nafaka talep edilebilir.

*İhtiyaç içerisinde olan eş bir boşanma davası ile birlikte nafaka talep edebileceği gibi boşanma davası açmadan da sadece nafaka  davası açabilir.

*Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

*Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.

*Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler, artırıp azaltabilir veya nafakayı kaldırır.

Boşanma Davası Tazminat:

*Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

*Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

*Tazminat miktarı belirlenirken tarafların ekonomik sosyal durumu göz önünde bulundurulur.

*Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması gerekir. En basit örnek, eşini aldatan kişi kusurludur ve istem halinde tazminat öder.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı:

*Tarafların evlilik birliği içersinde edindikleri mallar, edinilmiş mal sayılır ve boşanma sonrası taraflar arasında eşit olarak bölüştürülür.

*Evlilik süresince bir ev alındıysa, bu evin tapusu eşlerden A'ya aitse, B evin bedelinin yarısını alabilir.

*Evin alınma sürecinde A'ya ailesinden miras kalan bir kısım para varsa, bu para bölüşümden önce A'ya verilir zira mal paylaşına miras ile gelen değerler dahil edilmez.

*Boşanma davası devam ederken , mal rejimi davası açılsa da boşanma kararı verilene kadar beklenir; zira boşanma kesinleşmeden mal rejimi tasfiyesi yapılamaz.

Yazan : Avukat Sami Günsen - Avukat Volkan Kul