Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

İcra Hukuku ve Alacak Takibi

Ülkemizde alacak takibi ve tahsili icra müdürlükleri ve genel icra mahkemeleri uygulamaları ile yürütülmektedir. Şahısların ve şirketlerin alacaklarının tahsili için gerekli icra sürecinin başlatılması ve takibi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ofisimizde alacak takibi ve icra hukuku anlamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

*İcra müdürlükleri nezdinde, alacaklı veya borçlu vekili sıfatı ile icra takipleri.

*İcra takipleri ile ilgili icra mahkemelerinde icra ceza ve hukuk davalarının açımı, yürütümü

*İstihkak davaları

*İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları

*İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları

*Menfi tespit ve istirdat davaları

*İpoteğin paraya çevrilmesi