Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

İzmir Gayrimenkul Hukuku Avukatları ?
Gayrimenkul , güncel Türkçe karşılığı ile taşınmaz  denildiğine akla ilk gelen şey konutlardır. Her ne kadar uygulamada  konutlar için kullanılsa da tapu kaydı yapılmaya elverişli olan tüm taşınmazlar, konut, arsa, tarım arazisi  hukuken gayrimenkul olarak değerlendirilmektedir.
Gayrimenkul Hukuku tanımı da kişilerin bu taşınmazlar ile ilgili tüm tasarruf ve işlemlerini inceleyen Hukuk dalı olarak yapılmaktadır."Gayrimenkul Hukuku" alanında sık karşılaşılan  davalar  >> Daha detaylı bilgi için tıklayınız...

-Kamulaştırmasız el atma,idare tarafından yapılan kamulaştırma işleminin usul ve yasaya aykırılığıdır.

- Bireylerin anayasal haklarından sayılan özel mülkiyet hakkına -kamu yararı söz konusu olsa dahi- idare tarafından haksız bir müdahale varsa bu kapsamda değerlendirme yapmak mümkündür.

- Uygulamada , imar planı geçmesine rağmen süresi içinde kamulaştırılmayan gayrimenkullere haksız bir müdahalenin var olduğu kabul edilir.

- İdarece yapılan işlem neticesinde usulüne uygun olarak kamulaştırılmayan taşınmazı ile ilgili hakları zarar gören şahıslar tazminat talep etme hakkına sahiptir

- Taşınmazına kamulaştırmasız el atılan kimse;

A)Uğranılan zarar karşılığı tazminat talebinde bulunabilir.

B)İşlem tesis eden idare aleyhine el atmanın önlenmesi davası açabilir.

 

- Kat karşılığı inşaat sözleşmenin tarafları olan malik ile müteahit karşılıklı edimleri ifa borcu altına girerler.

- Kat karşılığı inşaat sözleşmesi , satış ve eser akitlerinin hükümlerini barındıran karma bir niteliktedir.

- Esas itibariyle malik, arsasını inşaat uygun şekilde teslim etmek , müteahit ise süresi içinde belirlenen koşullara uygun şekilde inşaatı yapıp teslim borcu altına girer.

- Kat karşılığı inşaat akti hükümleri taraflar arasında ilerde anlaşmazlığa yer bırakmayacak şekilde ayrıntılı , açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmelidir böylece ilerde çıkması muhtemel ihtilafların önüne geçilebilir.