Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Gayrimenkul Hukuku - GÜNSEN & KUL Hukuk Bürosu İzmir, Gayrimenkul Avukatı İzmir, Karşıyaka, Bayraklı.

Gayrimenkul Hukuku Avukatları

İzmir Gayrimenkul Hukuku Avukatları ?

Gayrimenkul , güncel Türkçe karşılığı ile taşınmaz  denildiğine akla ilk gelen şey konutlardır. Her ne kadar uygulamada  konutlar için kullanılsa da tapu kaydı yapılmaya elverişli olan tüm taşınmazlar, konut, arsa, tarım arazisi  hukuken gayrimenkul olarak değerlendirilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku tanımı da kişilerin bu taşınmazlar ile ilgili tüm tasarruf ve işlemlerini inceleyen Hukuk dalı olarak yapılmaktadır."Gayrimenkul Hukuku" alanında sık karşılaşılan  davalar : İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Tapu İptali ve Tescil Davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar, Kamulaştırma Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, Ecrimisil Davaları.

Tapu İptali ve Tescil Davaları :

Tapu İptali ve Tescil Davası; mülkiyet hakkının dava yoluyla korunmasıdır. En çok görülen miras bırakan babanın çocuklarından birine mallarını devretmesidir. Diğer mirasçıları miras hakkından mahrum etmek için muvazaalı işlemler yapılmaktadır. Yine gayrümenkul sahibinin hata veya hile ile kandırılarak taşınmazının bşka kişilere geçirlemesi sonrası da tapu iptali ve tescil davası açmak gerekmektedir.

 

İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Eski kanun döneminde izale-i şuyu olarak bilinen ortaklığın giderilmesi davası; bir gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan birden fazla kişinin, o taşınmaz üzerindeki hakkını alabilmesi için açtığı dava türüdür. En çok miras olarak intikal eden taşınmazlarda, mirasçıların ortak tsarruf edememesi durumunda görülür. Ortak hareket edemeyen mirasçılar ortaklığın mahkemece sonlandırılmasını istemektedirler.

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; Arsa sahibi ile sözleşmeye konu taşınmazı inşa etmeyi taahhüt eden kişi/kişiler (müteahhit) arasında yapılmaktadır. Bu sözleşmede her iki tarafın da yükümlülükleri vardır . Arsa sahibinin görevi payına düşen taşınmazları haketmek için tapuda ilgili işlemleri yapmak iken müteahhitin görevi de sözleşmede belirtilen şartlarda ve zamanında arsa sahibinin payına düşen inşaatı bitirip teslim etmektir. İhtilaf durumunda da sözleşmeden kaynaklı olarak dava açılabilmektedir.

 Kamulaştırma Davaları

Eski kullanışı istimlak olan kamulaştırma; alınan yasal kararlar doğrultusunda kişilere ait taşınmazların idareye tahsisi için açılan dava türüdür. Örneğin, hastane, park, yol, enerji nakil hattı gibi  faydalı tesislerin yapımı için devletin ihtiyacı olan taşınmazları mahkemece kararlaştırılan bedelini ödeyerek tapu sahiplerinden almasıdır.

 

Müdahalenin Men’i Davaları

El atmanın önlenmesi (Müdehalenin Men’i) davası  kişi adına kayıtlı olan taşınmazın diğer paydaşlar yada farklı bir kişi tarafından kullanılması durumunda, bu kişilerin taşınmazı kullanmasının engellenmesi durumudur. Örneğin, ortak olunan bir gayrimenkulün tümünün tek kişi tarafından kullanılması ve diğer ortağın gayrimenkulden faydalanmasının engellenmesi durumunda bu dava açılabilecektir. Yine adınıza kayıtlı taşınmaza belediyenin otobüs garajı yapması halinde müdahalenin meni davası açılması gerekmektedir.

Ecrimisil Davaları

Ecrimisil; ortak olunan malın tümünün kullanılması durumunda ortakların paylarına düşeni almasıdır. Mesela baabsından miras kalan bir taşınmzın kirasını kardeşlerden birisi alıp diğer iki kardeşine vermezse artık burada ecrimisil davası açılacaktır.

 

>> Gayrimenkul Hukuku