Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Cam Filmi Yasaklandı Mı?

Cam Filmi Yasaklandı Mı ?

Şu sıralar araç sürücülerinin yoğun şekilde kafasını karıştıran cam filmi konusuyla ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz.Araçlara cam filmi uygulamasının cezaya sebep olup olmayacağı uzun zamandır tartışma konusudur. Bu konuda dönem dönem ceza yazılmış sonrasında araçlara ön camı dışında film uygulaması yapılmasının hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle ceza yazılmaktan vazgeçilmiştir. Bu konudaki belirsizlik; cezaya esas teşkil eden yasal düzenleme , gerekçesi ve uygulamasının doğru değerlendirilmesi ile çözümlenmelidir.
Cam filmine yazılan ceza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesine dayandırılır. Madde metninde; "b) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler.." şeklindedir. Burada esas olan 'görüşü engelleyecek'ibaresidir. Maalesef uygulayıcılar görüşü engelleyecek ibaresini araç içinin , dışardan görünmesi olarak değerlendirip cam filmine ceza yazmakyoluna gitmişlerdir.Oysa ki düzenlemedeki esas maksat sürücünün seyir esnasında görüşünün engellenmemesidir. Öyle ise kanaatimizce sürücünün görüşünü engelleyecek nitelikte olmayan cam filmi uygulamasına ilişkin yazılacak olan cezalar hukuka aykırı olup iptali mümkündür.Nitekim Yargıtay da bu konuda vermiş olduğu kararlarda aynı noktalara dikkat çekmiştir.
Bununla birlikte halihazırda trafikte yaklaşık 5.000.000 araçta cam filmi olduğu ,çok yaygın olan cam filminin araçlardan söktürülmesinin maddi külfeti de gözardı edilmemelidir.Cam filminin, sürücü ve yolcular için de sağladığı yararlar da işin diğer boyutudur.