Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Atama Yönetmeliğindeki Değişiklik

03/07/2017 Tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Öncelikle uzun yıllardır devam eden haklı mücadelemiz ilk tohumlarını vermiştir. Çok ağır ve hatta imkansız şartlara bağlı gibi görünse de , eşi özel sektörde çalışan doktorlar da artık atama talep edebileceklerdir.

Yönetmelik değişikliğine ilişkin İtiraz edilmesi gereken ilk husus çalışma süresinin iki kat uygulanması şartıdır. Sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısının stratejik personel bakımından iki kat uygulanması ; aile bütünlüğünün korunma sı ve eş durumu ataması isteme şartlarının ağırlaştırılması anlamına gelmektedir. Bakanlık , şeklen özel sektörde eş durumu atamasını kabul ediyor gibi gözüküyor olsa da esasen bu talepleri reddetmenin yolunu aramaktadır.

Yönetmelik değişikliğine ilişkin itiraz edilecek ikinci husus ise; 5-6. bölge ve C-D grubu yerlere atanabilme şartı getirilmesidir.

Bu şart, eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır. Şöyle düşünelim aynı branşta çalışan iki doktordan birinin eşi İzmir'de diğerinin eşi Kütahya'da çalışıyor olsun. Kütahya D grubu olan doktor eş durumu ataması isteyecek, ailesi, çocukları ile yaşamını sürdürebilecektir. Buna karşın İzmir'de yaşayan doktor eş durumu ataması isteyemeyecektir. Bu yönetmelik kesinlikle kabul edilemez bir düzenleme getirmiştir. Aile bütünlüğünün korunması isteniyorsa bu şekilde ; gruplara göre sınırlandırma yapılamaz. Yönetmelik değişiklikleri ile ilgili olarak, sendikalar, meslek örgütleri tarafından yeni davaların açılacağı şüphesizdir.

Bu bağlamda bireysel olarak dava açıp yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasını ve iptalini istemek de mümkündür.

Son tahlilde, bugüne kadar hiç kabul edilmezken özel sektöre eş durumu ataması istenebilmesi kanaatimce olumlu bir kazanımdır.

Av. Sami Günsen & Av. Volkan Kul